Arppeanet topic map example

From WandoraWiki
Jump to: navigation, search
 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 
 
 <topic id="person">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#PERSON"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>henkilö</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 <topic id="personnel">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#PERSONNEL"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Yliopiston henkilöstöä</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="dead-person">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DEAD_PERSON"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>kuollut</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="born-person">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#BORN_PERSON"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>syntynyt</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="child">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#CHILD"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>lapsi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="father">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#FATHER"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>isä</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#parent"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="mother">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#MOTHER"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>äiti</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#parent"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="parent">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#PARENT"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>vanhempi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="name">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#NAME"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>nimi</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 <topic id="first-name">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#FIRST_NAME"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>etunimi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="middle-name">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#MIDDLE_NAME"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>välinimi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="family-name">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#FAMILY_NAME"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>sukunimi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="full-name">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#FULL_NAME"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>koko nimi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="physical-location">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#PHYSICAL_LOCATION"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>paikka</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 <topic id="death-location">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DEATH_LOCATION"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>kuolinpaikka</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#physical-location"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="birth-location">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#BIRTH_LOCATION"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>synnyinpaikka</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#physical-location"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="date">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DATE"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>päiväys</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-month"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-year"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-decade"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-century"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="date-month">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DATE_MONTH"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>kuukausi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="date-year">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DATE_YEAR"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>vuosi</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="date-century">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DATE_CENTURY"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>vuosisata</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="date-decade">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DATE_DECADE"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>vuosikymmen</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-century"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="death-date">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#DEATH_DATE"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>kuolinaika</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="birth-date">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#BIRTH_DATE"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>synnyinaika</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Aejmelæus, Sanfrid August</baseNameString>
 		<variant>
 			<parameters>
 				<topicRef xlink:href="#full-name"/>
 			</parameters>
 			<variantName>
 				<resourceData>Aejmelæus, Sanfrid August</resourceData>
 			</variantName>
 		</variant>
 	</baseName>
 	<occurrence id="matrikkeli-of-Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August">
 		<instanceOf><topicRef xlink:href="#matrikkeli"/></instanceOf>
 		<resourceData>AEJMELÆUS Sanfrid August, yliop. asiamies. * Paltamo 4.2.1845 † Helsinki 13.7.1918, vanht khra Karl Aejmelæus ja Maria Karolina Thodén. Yo (pohj.) Vaasan luk. 66. Kamt 70, Tuomt 71. VT 75. - Senaatin tal.os. ylim. kopisti 70. Valtionrautateiden rataos. kanslisti 76-85. Sen. yleisen kanslian kopisti 76, kanslisti 81, kirkollistoimitusk. protokollasiht. 88, esitttelijäsiht. 06-09. - Yliop. vt. asiamies 87-89, asiamies 89-18. - Pikakirjoittajayhd. kassanhoit. 82-92. Helsingin suom. säästöpankin hall. va asiamies sen perust. 01. - St 3 93, A 3 97. - Tehnyt lahjoituksia Paltamon kunnalle ja Suomal. Kirj. Seuralle. - Puoliso 1888 Alma Johanna Emeleus, s. 1854, k. 1891, vanht khra Nils Gustaf Emeleus ja Hilda Augusta Wilhelmina Möller.</resourceData>
 	</occurrence>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#personnel"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <topic id="has-name">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#HAS_NAME"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>on nimeltään</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 <topic id="matrikkeli">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#MATRIKKELI"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Matrikkeli</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="Aejmel%26%23230%3Bus">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Aejmel%26%23230%3Bus"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Aejmelæus</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#family-name"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#has-name"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#person"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#family-name"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus"/>
   	</member>
 </association>
 
 
 <topic id="named-person">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#NAMED_PERSON"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>nimetty henkilö</baseNameString>
 	</baseName>
 
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="Sanfrid">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Sanfrid"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Sanfrid</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#first-name"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#has-name"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#person"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#first-name"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Sanfrid"/>
   	</member>
 </association>
 
  
 
 
 <topic id="August">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#August"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>August</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#middle-name"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#name"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#has-name"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#person"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#middle-name"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#August"/>
   	</member>
 </association>
 
 
 
 
 <topic id="Helsinki">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Helsinki"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Helsinki</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#physical-location"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#death-location"/></instanceOf>
 </topic>
 
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#has-died-at"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#dead-person"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#death-location"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Helsinki"/>
   	</member>
 </association>
 
  
 <topic id="Aejmel%26%23230%3Bus%2C+Sanfrid+August_as_dead">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Aejmel%26%23230%3Bus%2C+Sanfrid+August"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Aejmelæus, Sanfrid August</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#dead-person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <topic id="has-died-at">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#HAS_DIED_AT"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>kuolinpaikka</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="13.7.1918">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="date.xtm#13.7.1918"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>13.7.1918</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#death-date"/></instanceOf>
 
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#hein%26%23228%3Bkuu"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#1918"/></instanceOf>
 
 </topic>
 
 
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#has-died-on"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#dead-person"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#death-date"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#13.7.1918"/>
   	</member>
 </association>
 
 
 <topic id="hein%26%23228%3Bkuu">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="date.xtm#hein%26%23228%3Bkuu"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>heinäkuu</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-month"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <topic id="1918">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="date.xtm#1918"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>1918</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-year"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <topic id="has-died-on">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#HAS_DIED_ON"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>kuolinaika</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="Paltamo">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Paltamo"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Paltamo</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#physical-location"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#birth-location"/></instanceOf>
 </topic>
 
  
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#has-born-at"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#born-person"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#birth-location"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Paltamo"/>
   	</member>
 </association>
 
 
 <topic id="Aejmel%26%23230%3Bus%2C+Sanfrid+August_as_born">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Aejmel%26%23230%3Bus%2C+Sanfrid+August"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Aejmelæus, Sanfrid August</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#born-person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <topic id="has-born-at">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#HAS_BORN_AT"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>synnyinpaikka</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="4.2.1845">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="date.xtm#4.2.1845"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>4.2.1845</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#birth-date"/></instanceOf>
 
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#helmikuu"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#1845"/></instanceOf>
 
 </topic>
 
 
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#has-born-on"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#born-person"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#birth-date"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#4.2.1845"/>
   	</member>
 </association>
 
 
 <topic id="helmikuu">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="date.xtm#helmikuu"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>helmikuu</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-month"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <topic id="1845">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="date.xtm#1845"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>1845</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#date-year"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 
 <topic id="has-born-on">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#HAS_BORN_ON"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>synnyinaika</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 
 
 
 <topic id="father_of_Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August">
 	<subjectIdentity>
 		<subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Karl+Aejmel%26%23230%3Bus"/>
 		<subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#khra+Karl+Aejmel%26%23230%3Bus"/>
 	</subjectIdentity>
 
 	<baseName>
 		<baseNameString>Karl Aejmelæus</baseNameString>
 	</baseName>
 	<baseName>
 		<baseNameString>khra Karl Aejmelæus</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#father"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#parent"/></instanceOf>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#person"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <association>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#is-father-of"/></instanceOf>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#father"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#father_of_Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
   	<member>
    		<roleSpec><topicRef xlink:href="#child"/></roleSpec>
    		<topicRef xlink:href="#Aejmel%26%23230%3Bus_Sanfrid_August"/>
   	</member>
 </association>
 
 
 <topic id="Aejmel%26%23230%3Bus%2C+Sanfrid+August_as_child">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="names.xtm#Aejmel%26%23230%3Bus%2C+Sanfrid+August"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>Aejmelæus, Sanfrid August</baseNameString>
 	</baseName>
 	<instanceOf><topicRef xlink:href="#child"/></instanceOf>
 </topic>
 
 
 <topic id="is-father-of">
     <subjectIdentity>
       <subjectIndicatorRef xlink:href="#IS_FATHER_OF"/>
     </subjectIdentity>
 	<baseName>
 		<baseNameString>isä</baseNameString>
 	</baseName>
 </topic>
 
 
 </topicMap>
Personal tools